کَره فوتبال امکانات بازیکنان بازیکنان پرسپولیس

کَره: فوتبال امکانات بازیکنان بازیکنان پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تعیین سن مقتول با نمونه خون کشف شده است در محل جرم

محققان دانشگاه آلبانی با استفاده از نمونه خون محل جرم، موفق به تشخیص سن قربانی و مظنون می شوند.

تعیین سن مقتول با نمونه خون کشف شده است در محل جرم

تعیین سن مقتول با نمونه خون کشف شده است در محل جرم

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه آلبانی با استفاده از نمونه خون محل جرم، موفق به تشخیص سن قربانی و مظنون می شوند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، خون گنجینه اطلاعات است و بررسی آن اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کارآگاهان قرار می دهد. نحوه پخش خون در صحنه جرم می تواند منجر به حدسیات نزدیک به واقعیت کارآگاهان شود.

وقتی نمونه خون به آزمایشگاه فرستاده می شود، اطلاعات ارزشمندی مانند نژاد، جنسیت، اوضاع مسمومیت یا مصرف مواد مخدر و سلامت عمومی قابل استخراج است.

تعیین سن مقتول با نمونه خون کشف شده است در محل جرم

تنها اطلاعاتی که تا امروز با استفاده از نمونه خون قابل تشخیص نبوده، فاکتور مهم سن هست. معمولا جرم شناسان از دندان و شکل استخوان ها با استفاده از تصویر اشعه اکس می توانند به اطلاعات مهمی در مورد سن دست یابند.

محققان دانشگاه آلبانی به روشی دست یافتند که با استفاده از نمونه خون می توان سن را تشخیص داد. محققان جهت تشخیص سن از هموگلوبین خون استفاده کردند، هموگلوبین پروتئینی است که در سلول های قرمز یافت می شود و اکسیژن را در سراسر بدن حمل می کند. این فاکتور با زیاد کردن سن عوض کردن می کند.

محققان دانشگاه آلبانی با استفاده از نمونه خون محل جرم، موفق به تشخیص سن قربانی و مظنون می شوند.

محققان در این روش از طیف سنجی رامان استفاده کردند. در این حالت به نمونه خون پرتو لیزر تابیده می شود و باعث می شود اتم ها در حالت های انرژی متفاوت قرار بگیرند. سپس اتم ها به حالت طبیعی برمی گردند و به آنها تابش الکترومغناطیس تابیده می شود و باعث می شود ترکیب و ساختار مولکول ها تعیین شود.

خون نوزاد حاوی هموگلوبین نوع HbF و خون بزرگسال حاوی نوع HbA هست. با زیاد کردن سن، نسبت HbF به HbA کوچک می شود و به همین روش محققان می توانند از روی نمونه خون افراد را به سه گروه نوزاد، نوجوان و بالغ تقسیم بندی کنند. دقت این روش جهت افراد بالغ و نوجوان 99 درصد و در مورد نوزادان 100 درصد است.

محققان در تلاشند با استفاده از این روش، سن دقیق تر افراد را تعیین کنند.

تعیین سن مقتول با نمونه خون کشف شده است در محل جرم

نتایج این مطالعه در نشریه ACS Central Science انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | آلبانی | اطلاعات | استفاده | اطلاعات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog